ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι από τα πιο σημαντικότερα βιβλία της Αγίας Γραφής

Αποτελεί μια συλλογή 150 θρησκευτικών ποιημάτων.

Η ονομασία τους “ψαλμοί” δηλώνει το χαρακτήρα αυτών των ποιημάτων, ποιήματα που τραγουδιόντουσαν ή συνοδεύονταν από κάποιο μουσικό όργανο.

Στην εβραϊκή βίβλο η συλλογή φέρνει τον τίτλο “Αίνοι”.

Στην ελληνική γλώσσα εμφανίζεται και με τον τίτλο “Ψαλτήριο”.

Οι ψαλμοί ταξινομούνται και σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Οι κυριότερες θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:

Ψαλμοί εμπιστοσύνης (3, 4, 20, 55, 61, 91, 125)

Ψαλμοί ευχαριστίας (9, 18, 21, 28, 33, 34, 66, 76, 85, 116, 124, 135, 138)

Ψαλμοί δοξολογίας (30, 34, 40, 113, 117, 124, 145, 146-150)

Ψαλμοί μετάνοιας και ομολογίας (6, 25, 32, 38, 51, 102, 130, 143)

Ψαλμός ελέους (51)

Ψαλμός πόνου (69)

Ψαλμοί για προστασία (5, 7, 41, 64, 140, 141)

Θρήνος (79)

Μεσσιανικοί ψαλμοί (2, 8, 16, 22, 45, 69, 89, 110, 118, 132 προφητικοί για τον Μεσσία)

Θεοκρατικοί ψαλμοί (95, 96, 97, 98, 99, 100 αναφέρονται στην κυριαρχία του Θεού)

Ιστορικοί ψαλμοί (78, 81, 105, 106, 114)

Ψαλμοί των Αναβαθμών (120-134)

Πρωινή προσευχή (5)

Προσευχές (28, 34, 52, 54, 56, 57)

Μακαρισμοί (1, 84)

Στοχασμοί (36)

Πολεμικά θούρια (46, 68, 144)

Πολεμικό εμβατήριο (108)

Ψαλμοί κατάρας (35, 52, 58, 59, 69, 109, 137)

Ψαλμοί ακροστιχίδας-αλφαβητικοί (25, 34, 111, 112, 119, 145)

Ψαλμοί που αρχίζουν και τελειώνουν με το “αλληλούια” (146-150)

Η χρήση ψαλμών στην πνευματική ζωή Στατιστικά Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί 283 παραπομπές από την Παλαιά Διαθήκη.

Οι 116 αναφορές είναι από τους Ψαλμούς 116 ψαλμοί από τους 150 έχουν τίτλο 100 ψαλμοί αποδίδονται σε συγγραφέα, οι υπόλοιποι πενήντα είναι ανώνυμοι.

Ο μεγαλύτερος ψαλμός είναι ο 119ος (176 εδάφια) και ο μικρότερος ο 117ος (2 εδάφια).

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι το μεγαλύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής (150 κεφάλαια, 2461 εδάφια)