Μικρό Απόδειπνο

Προσευχές ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ Μικρόν Απόδειπνον (Προσευχή) Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο αναγνώστης: Αμήν. Ο Ιερεύς: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας, ο...